JAK GRAĆ LISZTA ŁATWIEJ I POPRAWNIEJ? →     Cytaty z Liszta i Chopina     Sonata h-moll     Mazeppa     Feux-follets
JAK ĆWICZYĆ ETIUDY CHOPINA ? →     Wprowadzenie     op. 10 nr 1     op. 10 nr 7     op. 10 nr 12 (wideo)     op. 25 nr 11 (wideo)     op. pośmiertne nr 1 (wideo)
TECHNIKA PIANISTYCZNA - PRAKTYKA →     Rady wstępne     Etiudy Chopina     Grać Liszta łatwiej     Debussy - “Toccata”     Gimnastyka i kontuzje

Technika pianistyczna - Glosarium

2. Jednostki = odcinki = człony

Są to elementy składowe aparatu ruchowego*. Dzielą się na bliższe i dalsze .

Jednostka bliższa = proksymalna, wyższa
Jednostka dalsza = dystalna, niższa

Chodzi tu o odległość danej jednostki od miejsca zaczepienia (ręki lub palca) - zob. przykłady:

Ramię jest odcinkiem bliższym = wyższym,
a przedramię dalszym = niższym.
Paliczek bliższy, to ten, który jest bliżej
śródręcza, czyli najwyższy człon palca.

Rysunek powyżej: paliczki...
...dalsze = człony paznokciowe / obwodowe
...środkowe = człony obwodowe
...bliższe = człony podstawne
Stawy obwodowe palców = stawy dalsze, poniżej śródręcza
Nadgarstek (precyzyjnie) = przegub (potocznie**) = kiść (rusycyzm w tłumaczeniu PWM-u)
_________________________
* Aparat albo układ ruchowy (Neuhaus: “двигательный аппарат”) pianisty, to potocznie mówiąc ręka w znaczeniu „kończyna górna”, chociaż podstawą każdego ruchu tego aparatu jest oczywiście dobre oparcie stóp na podłodze.
Dowód: spróbuj grać uniósłszy lekko stopy Uniesienie stóp nad podłogą zmienia natychmiast środek ciężkości i tylko doświadczeni pianiści wiedzą, jak zachować równowagę.
**Wg Cz.Sielużyckiego istnieją również inne stawy o działaniu przegubowym, więc nazywanie nadgarstka przegubem jest mniej precyzyjne.

 

OTWÓRZ „Opinie o serwisie internautów i moich uczniów”
ALBO
↓ Najedź kursorem na tekst poniżej ↓
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
Jesteś tutaj: Info 2 2. Jednostki = odcinki = człony