JAK GRAĆ LISZTA ŁATWIEJ I POPRAWNIEJ? →     Cytaty z Liszta i Chopina     Sonata h-moll     Mazeppa     Feux-follets
JAK ĆWICZYĆ ETIUDY CHOPINA ? →     Wprowadzenie     op. 10 nr 1     op. 10 nr 7     op. 10 nr 12 (wideo)     op. 25 nr 11 (wideo)     op. pośmiertne nr 1 (wideo)
TECHNIKA PIANISTYCZNA - PRAKTYKA →     Rady wstępne     Etiudy Chopina     Grać Liszta łatwiej     Debussy - “Toccata”     Gimnastyka i kontuzje

Technika pianistyczna - Glosarium

7. Trzęsienie ramieniem

Zwane również wibracją pionową lub impulsami ruchowymi*. Termin ten oznacza naprzemienne sprzęganie z klawiaturą i odłączanie od niej aparatu ruchowego - porównaj most / dźwig Ruch jest wykonywany z dużą częstotliwością, ale na milimetrowych odległościach.
_________________________
*Czesław Sielużycki - „Ręka pianisty” s. 261 and 305-306, PWM, Kraków 1982

Oczywiście nie wystarczy tylko „trząść ramieniem”, aby dobrze grać. Raczej odwrotnie: to prawidłowa gra wzbudza wrażenie trzęsienia ramieniem przy wykonaniu pewnych określonych formuł technicznych. Można je, co najwyżej, delikatnie stymulować, np. ćwicząc staccato lub wykonując odpowiednią gimnastykę bez fortepianu (zob. ćwiczenie 2).

Szerzej na ten temat w rozdziale 10.

 

OTWÓRZ „Opinie o serwisie internautów i moich uczniów”
ALBO
↓ Najedź kursorem na tekst poniżej ↓
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
Jesteś tutaj: Info 2 7. Trzęsienie ramieniem