JAK ĆWICZYĆ ETIUDY CHOPINA ? →     Wprowadzenie     op. 10 nr 1     op. 10 nr 7     op. 10 nr 12 (wideo)     op. 25 nr 11 (wideo)     op. pośmiertne nr 1 (wideo)
TECHNIKA PIANISTYCZNA - PRAKTYKA →     Rady wstępne     Etiudy Chopina     Grać Liszta łatwiej     Debussy - “Toccata”     Gimnastyka i kontuzje
JAK GRAĆ LISZTA ŁATWIEJ I POPRAWNIEJ? →     Cytaty z Liszta i Chopina     Sonata h-moll     Mazeppa     Feux-follets

Technika pianistyczna - Glosarium

3. Most i dźwig Neuhausa

„[...] nierzadko próbowałem, posługując się wszelkimi możliwymi metaforami, obrazami i porównaniami, pomóc grającemu w zrozumie-niu i odczuciu, co to jest swoboda. Porównywałem całą rękę od barku do końca palców do wiszącego mostu, którego jeden koniec umocowany jest w stawie ramieniowym*, a drugi w palcu na klawiaturze.
„Most” to giętki i sprężysty, oparcia jego są mocne i pewne (gdy jednak ręka z palcem podniesie się nad klawiaturą, obraz „mostu” nie jest już trafny; lepiej wtedy wyobrazić sobie „dźwig”.)”
_________________________
*obecnie używany jest raczej termin „staw ramienny”
Henryk Neuhaus - „Sztuka pianistyczna”, str.128, PWM, Kraków 1970

U Neuhausa (►Bibliografia), termin „most” oznacza ustalenie aparatu ruchowego pozwalające na przekazywanie impulsu płynącego z barku do dna klawisza. Chociaż bardzo obrazowe, ma to porównanie jeden mały mankament, gdyż sugeruje statyczność dużego, nieruchomego obiektu, podczas gdy w rzeczywistości ręka nie tkwi nieruchomo na dnie klawiatury, tylko bywa tam oparta, najczęściej na ułamki sekund.

Uzyskanie „mostu” polega - w największym uproszczeniu - na delikatnym i impulsowym rozwieraniu w łokciu ramienia i przedramienia (temat ten jest szczegółowo omówiony w rozdziałach 1 i 2). Należy też zdać sobie sprawę z kolejności powstawania zjawisk fizycznych: „most”, czyli oparcie barku, jego „kontakt” z dnem klawisza, powstaje dopiero PO zabrzmieniu struny . Uzyskanie dźwięku wyprzedza więc „most” o kilka milisekund. Dlaczego tak się dzieje? Przeczytaj punkt 5.2 rozdziału 5.

„Dźwig” oznacza przeciwieństwo „mostu”, czyli stan, w którym ręka jest zawieszona nad klawiaturą bez żadnego punktu oparcia. W tej pozycji ręka pozostaje średnio przez 90-95% czasu gry (tzw. szybowanie).

Im szybciej się gra, tym bardziej zwiększa się przemienność most/dźwig, przybierając w najszybszych przebiegach formę tzw. trzęsienia ramieniem, czyli bardzo częstych impulsów płynących z barku - por. rozdz. 8 punkt 8.4.3.

 

OTWÓRZ „Opinie o serwisie internautów i moich uczniów”
ALBO
↓ Najedź kursorem na tekst poniżej ↓
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
Jesteś tutaj: Info 2 3. Most i dźwig Neuhausa