JAK GRAĆ LISZTA ŁATWIEJ I POPRAWNIEJ? →     Cytaty z Liszta i Chopina     Sonata h-moll     Mazeppa     Feux-follets
JAK ĆWICZYĆ ETIUDY CHOPINA ? →     Wprowadzenie     op. 10 nr 1     op. 10 nr 7     op. 10 nr 12 (wideo)     op. 25 nr 11 (wideo)     op. pośmiertne nr 1 (wideo)
TECHNIKA PIANISTYCZNA - PRAKTYKA →     Rady wstępne     Etiudy Chopina     Grać Liszta łatwiej     Debussy - “Toccata”     Gimnastyka i kontuzje

Technika pianistyczna - Glosarium

Wstęp: objaśnienia i uściślenia

Jak grać łatwiej na fortepianie...
Któż z nas nie miał do czynienia z instrukcją techniczną lub informatyczną, w której autorzy określali te same elementy lub funkcje kilkoma różnymi nazwami. Podobne zjawisko występuje również w teorii techniki pianistycznej, chociaż w tym wypadku nie wynika to z niedbałości, ale z nieznajomości prac innych autorów. Cz.Sielużycki (►Bibliografia) opatruje jeden ze swoich podtytułów - „Obrotowy ruch ramienia (ruch skrzydłowy)” - następującym przypisem: „Pełnoramienny ruch wrzecionowaty (Spindelbewegung) według Gáta i, prawdopodobnie, (podkr. moje, AW) ukośny ruch ramieniowy według Chinga”* Słowo „prawdopodobnie” świadczy o tym, że sam Sielużycki nie był pewien zgodności terminów.
––––––––––––––––––––––––––
*Czesław Sielużycki - „Ręka pianisty” s. 168, PWM, Kraków 1982

Ponieważ założeniem tej pracy jest ułatwianie zrozumienia poruszanych zagadnień, używam potocznego języka pianistów oraz terminologii moich ulubionych autorów - H.Neuhaus (►Bibliografia), i, jednak rzadziej, Cz.Sielużyckiego, wychodząc z założenia, że nie ma większego sensu zastępowanie trafnych nazw nowymi.

W tym małym glosarium zamieszczam kilka terminów, których zrozumienie może nie być całkiem jednoznaczne czy oczywiste. Ponieważ hasła wiążą się ze sobą, podaję je w menu po prawej stronie ekranu w kolejności logicznej, a nie alfabetycznej.

 

OTWÓRZ „Opinie o serwisie internautów i moich uczniów”
ALBO
↓ Najedź kursorem na tekst poniżej ↓
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
Jesteś tutaj: Info 2