JAK GRAĆ LISZTA ŁATWIEJ I POPRAWNIEJ? →     Cytaty z Liszta i Chopina     Sonata h-moll     Mazeppa     Feux-follets
JAK ĆWICZYĆ ETIUDY CHOPINA ? →     Wprowadzenie     op. 10 nr 1     op. 10 nr 7     op. 10 nr 12 (wideo)     op. 25 nr 11 (wideo)     op. pośmiertne nr 1 (wideo)
TECHNIKA PIANISTYCZNA - PRAKTYKA →     Rady wstępne     Etiudy Chopina     Grać Liszta łatwiej     Debussy - “Toccata”     Gimnastyka i kontuzje

Technika pianistyczna - Teoria

9. Ruch bicza

Gdy nauczysz się
prawidłowo używać „ruchu bicza”,
zdziwisz się,
jak łatwo jest grać na fortepianie!
Ruch bicza, zaliczany do kategorii ruchów rzutowych, nazywany jest także przez Cz.Sielużyckiego uderzeniem pejczowym*. Bicz „strzela” w momencie gdy jego koniec przekracza prędkość dźwięku. Oczywiście palce pianisty nigdy takich prędkości nie osiągają, jednak używając bardzo złożonego zestroju ruchowego, działającego właśnie na zasadzie trzaskania z bata, pianista może stworzyć wyjątkowo skuteczny „dopalacz” mechaniczny, który przy bardzo małym wysiłku zwielokrotnia siłę uderzenia, gdyż „czynny ruch przedramienia z odległości zaledwie 2 cm daje już siłę równą fortissimo (Gát), tak samo jak bierny ruch ręki z wysokości 20-25 cm (Leimer, Neuhaus)”.**
_________________________
*Czesław Sielużycki - „Ręka pianisty” s. 173, PWM, Kraków 1982
**Op. cit. s. 142
Wszystkie trzy techniki - ruch bicza,
rotacja ramienia i trzęsienie ramienia -
mogą być używane w różnych połączeniach,
nawet wszystkie trzy jednocześnie.
W wideo poniżej gram dziewięć fragmentów wymagających użycia ruchu bicza. Ta technika jest szeroko używana przez pianistów profesjonalnych w sposób mało widoczny lub całkiem niezauważalny. Tutaj przedstawiam ją w wolnym tempie i celowo wyolbrzymiając ruchy rąk i ramion.
Oto cztery wideo z przykładami ruchu bicza wykonanego w pełnym tempie:
M.Argerich       F.Gulda 1       F.Gulda 2       F.Gulda 3


 

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
Jesteś tutaj: Teoria 9. Ruch bicza