JAK GRAĆ LISZTA ŁATWIEJ I POPRAWNIEJ? →     Cytaty z Liszta i Chopina     Sonata h-moll     Mazeppa     Feux-follets
JAK ĆWICZYĆ ETIUDY CHOPINA ? →     Wprowadzenie     op. 10 nr 1     op. 10 nr 7     op. 10 nr 12 (wideo)     op. 25 nr 11 (wideo)     op. pośmiertne nr 1 (wideo)
TECHNIKA PIANISTYCZNA - PRAKTYKA →     Rady wstępne     Etiudy Chopina     Grać Liszta łatwiej     Debussy - “Toccata”     Gimnastyka i kontuzje

Rozwiązania techniczno-interpretacyjne

2. Liszt - Mazeppa (12 Etiud Transcendentalnych - nr 4)

W tej chwili nie mogę zamieścić wszystkich ćwiczeń.
W menu po prawej ► znajdziesz tylko kilka przykładów.
Jeżeli masz pytanie dotyczące innego utworu - napisz do mnie
1. Alternatywne palcowanie
Niektórzy pianiści (np. Emmanuel Despax - zob. jego wideo) grają tercje oryginalnym lisztowskim palcowaniem 42-42 / 24-24. Pomimo tego, interpretacja Despaxa wydaje mi się nieco za miękka i za „grzeczna”, jak na ten tytuł i ten temat. Palcowanie to nie jest ani łatwe, ani niezbędne, więc nie musisz się czuć w obowiązku je stosować - tym bardziej, że nie gwarantuje ono adekwatnego wykonania. Najważniejsza jest realizacja wskazówki Liszta „con strepito”. „Strepito” oznacza hałas, zgiełk, tumult. Wskazanie Liszta „robić hałas” jest zasadnicze dla nadania tej Etiudzie charakteru kozackiej fantazji. Aby ten charakter odczuć samemu i przede wszystkim przekazać słuchaczowi, trzeba mieć o nim pozamuzyczne wyobrażenie.
Łatwo zrozumieć, w jakim celu Liszt napisał palcowanie 42-42 / 24-24: stosując je nie można grać legato i o to mu właśnie chodziło. Dlatego grałem te tercje moim własnym palcowaniem 42-31 / 23-14, ale staccatissimo-martellato aby osiągnąć efekt wskazania „con strepito” . Czytnik poniżej odtwarza odnośny fragment mojego dawnego nagrania live.
Jak w łatwy (czy raczej względnie łatwy) sposób wykonać staccatissimo-martellato w tym tempie? [...] 
[...]  Pełna wersja dostępna dla moich uczniów na stronach prywatnych.
Zaloguj się   Cennik   Mapa serwisu   Napisz do mnie
Internetowy coaching pianistyczny, poziom zaawansowany - informacje

2. Alternatywne palcowanie - przykład

3. Przykładowe ćwiczenie

 

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
Jesteś tutaj: Praktyka 13. Cytaty z Chopina i Liszta 2. Liszt - Mazeppa