TECHNIKA PIANISTYCZNA - PRAKTYKA →     Rady wstępne     Etiudy Chopina     Grać Liszta łatwiej     Debussy - “Toccata”     Gimnastyka i kontuzje
JAK GRAĆ LISZTA ŁATWIEJ I POPRAWNIEJ? →     Cytaty z Liszta i Chopina     Sonata h-moll     Mazeppa     Feux-follets
JAK ĆWICZYĆ ETIUDY CHOPINA ? →     Wprowadzenie     op. 10 nr 1     op. 10 nr 7     op. 10 nr 12 (wideo)     op. 25 nr 11 (wideo)     op. pośmiertne nr 1 (wideo)

Rozwiązania techniczno-interpretacyjne

1. Liszt - Sonata h-moll

W tej chwili nie mogę zamieścić wszystkich ćwiczeń.
W menu po prawej ► znajdziesz tylko kilka przykładów.
Jeżeli masz pytanie dotyczące innego utworu - napisz do mnie
1. Takty 8/9 - skok

Ćwiczenie
Nuty powyżej i poniżej - legenda:
TUŻ PRZED ZAGRANIEM
lub = bark minimalnie „skacze” (wyprzedza jednostki dalsze).
PODCZAS GRY
● Sposób prof. Woytowicza : patrzeć na czarne klawisze zaznaczone w przykładach;
● Trzeba odczuwać, że łokieć skacze nieco wyżej niż palce (przykład nutowy poniżej);
● Podczas skoku należy „przesuwać fortepian do przodu” (zob. Rozdz. 2 punkt 2.1.1).

2. Takty 8-9: rytm
Wielu pianistów gra takt 8 w taki sposób, jakby nie wiedzieli, że Liszt znał dobrze różnicę między


i
Oraz że potrafił dokładnie zapisać to, co chciał usłyszeć!
Otóż w takcie tym występują dwie grupy oktaw - a i b. Obie mają identyczny rytm: (nuty powyżej).
Grupa pierwsza (a) zagrana LR > PR, jest tak łatwa, że każdy może ją bez trudu wykonać bardzo szybko:
Druga (b) jest tak trudna, że nikt nie jest w stanie jej zagrać z taką samą prędkością - jest to fizycznie niemożliwe.
Wobec powyższego, przy wykonaniu tego taktu należy przestrzegać następujących trzech zasad:
I. Założenie generalne: obie szesnastki MUSZĄ mieć jednakowy czas trwania .
II. Ponieważ w rytmie punktowanym matematycznie wyliczone szesnastki nie brzmią dobrze, ich czas trwania powinien być tutaj nieco - podkreślam: NIECO - krótszy od / 4, ale jednak dłuższy od , aby nie zmienić wartości nuty . Można to zapisać matematycznie / 4 > >
III. Zuwagi na trudność wykonania grupy b, to do niej należy dostosować długość szesnastki zaczynającej grupę a aby osiągnąć rytm dokładnie wyrównany.
Niektórzy pianiści grają w tym celu grupę a tylko lewą ręką (zob. trzy ostatnie wideo z listy poniżej), co daje gwarancję regularności rytmu, ale jest dużo trudniejsze. Nie jest to konieczne - wystarczy zwrócić uwagę na wyrównanie obu grup, a przede wszystkim, grając LR > PR, nie dać się ponieść łatwości wykonania i nie ścieśnić grupy a.

3. Alternatywne palcowanie i inne rozwiązania


W takcie 31 nie ma żadnego rallentando .
Można lekko zwolnić, ale bez przesady.

[...]  Pełna wersja dostępna dla moich uczniów na stronach prywatnych.
Zaloguj się   Cennik   Mapa serwisu   Napisz do mnie
Internetowy coaching pianistyczny, poziom zaawansowany - informacje

 

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
Jesteś tutaj: Praktyka 13. Cytaty z Chopina i Liszta 1. Liszt - Sonata h-moll