JAK ĆWICZYĆ ETIUDY CHOPINA ? →     Wprowadzenie     op. 10 nr 1     op. 10 nr 7     op. 10 nr 12 (wideo)     op. 25 nr 11 (wideo)     op. pośmiertne nr 1 (wideo)
TECHNIKA PIANISTYCZNA - PRAKTYKA →     Rady wstępne     Etiudy Chopina     Grać Liszta łatwiej     Debussy - “Toccata”     Gimnastyka i kontuzje
JAK GRAĆ LISZTA ŁATWIEJ I POPRAWNIEJ? →     Cytaty z Liszta i Chopina     Sonata h-moll     Mazeppa     Feux-follets

Rozwiązania techniczno-interpretacyjne

12. Jak ćwiczyć Etiudy Chopina?

W tej chwili nie mogę zamieścić wszystkich ćwiczeń.
W menu po prawej ► znajdziesz tylko kilka przykładów.
Jeżeli masz pytanie dotyczące innej Etiudy - napisz do mnie
W P R O W A D Z E N I E
...w tej chwili Liszt gra jedną z moich Etiud [...] - chciałbym
mu wykraść sposób wykonywania moich własnych utworów
.
z listu Chopina do Ferdinanda Hillera, 20 czerwca 1830

Bolesław WoytowiczBolesław Woytowicz
Więcej informacji
To, że mogłem napisać ten rozdział, zawdzięczam przede wszystkim mojemu pierwszemu profesorowi, Bolesławowi Woytowiczowi (zdjęcie po lewej), uczeń Aleksandra Michałowskiego, którego z kolei mistrzem był jeden z uczniów Chopina, Karol Mikuli. Michałowski przekazał Woytowiczowi. O kilku z nich wspomnę na tych stronach.

Jako ciekawostkę reprodukuję tutaj, dzięki uprzejmości p. Marii Szraiber, olbrzymi repertuar Profesora spisany przez niego w roku 1965 i obejmujący 50 lat działalności koncertowej, a inspirowany bez wątpienia repertuarem Józefa Hofmanna.


B. Woytowicz - fragment repertuaru 1915-1965 (kliknij, aby otworzyć całą stronę)

W młodości jeździł Woytowicz od miasta do miasta szlakiem tournée Hofmanna, aby wysłuchać wszystkich jego koncertów. Hofmann był bowiem słynny m. in. z tego, że nigdy nie grał dwa razy tego samego programu w trakcie jednego tournée.

Nagranie kompletu Etiud Chopina dokonane przez B.Woytowicza w roku 1959 jest bardzo doceniane za granicą, a w Polsce, jak to zwykle u nas bywa, najczęściej lekceważone. Oczywiście, ma ono pewne niedokładności, ale przypomnę tylko, że nikt spośród licznej rzeszy ówczesnych pianistów polskich nie odważył się podjąć nagrania Etiud poza Woytowiczem, a płytowe wydanie Dzieł Wszystkich Chopina przygotowywano na 150-tą rocznicę urodzin kompozytora (1810-1960). Zresztą Profesor opowiadał mi swoje perypetie związane z tym nagraniem dokonywanym - wobec powojennych braków - w dwa dni w... wytłumionej kocami sali gimnastycznej jakiejś szkoły! Etiudy w wykonaniu Woytowicza, grane niezwykle przejrzyście, większości bez użycia pedału, zawierają bardzo wiele ciekawych szczegółów interpretacyjnych, z których zapewne niejeden pochodzi jeszcze od samego Chopina... Jak pisałem wyżej, powrócę jeszcze tutaj do niektórych przypuszczeń.

Opus 10 zostało już opublikowane w sieci. Wideo jest zindeksowane: aby wybrać dowolną Etiudę, kliknij na „Pokaż więcej” pod oknem wideo -  pomoc . Poniżej udostępniam op. 25 oraz Trzy Nowe Etiudy z opus pośmiertnego. Co do tych ostatnich: Woytowicz nagrywał je w kolejności PWM-owskiej, czyli nr 2 Des-dur i nr 3 As-dur. Niektóre wydawnictwa odwracają ten porządek.

Więcej informacji o B. Woytowiczu znajdziesz tutaj (→ menu po prawej)

Profesor Woytowicz napisał kiedyś serię listów zawierających wskazówki wykonawcze do niektórych Etiud Chopina. Ich adresat sam mi zaproponował publikację, ale w końcu obiecanych kopii nie dostałem i nawet nie wiem, czy oryginały jeszcze istnieją. Przytoczę więc tutaj z pamięci niektóre sposoby i ćwiczenia Profesora i uzupełnię je swoimi, które w końcu powstały na bazie jego doświadczenia. Ćwiczenia, które tu podaję różnią się oczywiście od tych już wcześniej opublikowanych - np. przez Aleksandra Michałowskiego czy Alfreda Cortot.
     

Ogólne zasady (dotyczące zresztą nie tylko Etiud Chopina)
● Najważniejsza, ogólna zasada profesora Woytowicza brzmi: wszystkie tzw. „sztuczki techniczne”, polegające na odbieraniu z LR do PR i odwrotnie, muszą być wykonane w sposób niesłyszalny. To znaczy tak, aby słuchacz, który nie patrzy na ręce grającego miał wrażenie, że utwór jest wykonany dokładnie tak, jak zapisano w nutach. Sam Woytowicz nie zawsze stosował się do swoich własnych zasad - przykład już w pierwszej Etiudzie z op. 10. Mnie z pewnością również zostaną zarzucone pewne niekonsekwencje. Każdą taką uwagę dokładnie przestudiuję i jeśli tylko będzie ona uzasadniona, uściślę wskazany fragment.
● Nie muszę oczywiście dodawać, że wszystkie bez wyjątku ćwiczenia muszą być wykonywane tym samym palcowaniem, które jest przewidziane do ostatecznego wykonania.
● Kilka ogólnych wskazówek dotyczących konstruowania ćwiczeń zawarłem w Radach wstępnych.
WAŻNE: palcowanie dla szybkiego przebiegu testuj zawsze w pełnym tempie. Nawet jeśli nie potrafisz tego jeszcze dobrze zrobić - szkicuj. Bo to, co wydaje się wygodne gdy grasz wolno, na ogół nie sprawdza się przy dużej prędkości.

 

Chopin - Etiudy Wprowadzenie
Opus 10 nr 1 2 3 4 5
6
7 8
9
10
11
12v
Opus 25 nr
1
2
3
4
5
6
7v
8
9
10 11v
12
Opus pośmiertne nr 1v 2
3
v = Wideo
W tej chwili nie mogę zamieścić tutaj wszystkich moich ćwiczeń.
Jeżeli masz pytanie dotyczące innej Etiudy - napisz do mnie
(pierwsza odpowiedź GRATIS - zob. Cennik).
OTWÓRZ „Opinie o serwisie internautów i moich uczniów”
ALBO
↓ Najedź kursorem na tekst poniżej ↓
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
Jesteś tutaj: Praktyka Jak ćwiczyć Etiudy Chopina?