JAK GRAĆ LISZTA ŁATWIEJ I POPRAWNIEJ? →     Cytaty z Liszta i Chopina     Sonata h-moll     Mazeppa     Feux-follets
TECHNIKA PIANISTYCZNA - PRAKTYKA →     Rady wstępne     Etiudy Chopina     Grać Liszta łatwiej     Debussy - “Toccata”     Gimnastyka i kontuzje
JAK ĆWICZYĆ ETIUDY CHOPINA ? →     Wprowadzenie     op. 10 nr 1     op. 10 nr 7     op. 10 nr 12 (wideo)     op. 25 nr 11 (wideo)     op. pośmiertne nr 1 (wideo)

Coaching pianistyczny przez internet - poziom zaawansowany

6c. Formularz wpisowy

Dane te przeznaczone są wyłącznie do wewnętrznego użytku serwisu „aw4piano.info” i podlegają ochronie danych osobowych regulowanej przez prawo „Informatyka i swobody” francuskiej organizacji rządowej CNIL. (zob. OWU art. 7).

Tytuł:*
Imię - Nazwisko:*
Rok urodzenia:*
Kraj, Miasto:*
Telefon (opcja):
Tel. komórkowy (opcja):
E-mail:*

Uwaga!
Na ten adres zostaną wysłane dalsze instrukcje.

Hasło:*
Jestem*
Informacje dodatkowe:
Jak długo grasz (uczysz się gry) na fortepianie?**
Ile masz wzrostu?*
Ile ważysz?*

Jaką masz rozpiętość ręki (bez nadmiernego rozciągania)? 

Prawa ręka:*
Lewa ręka:*
Jesteś*
Na jakim instrumencie ćwiczysz? (możesz zaznaczyć więcej niż 1 pole)*
Ile czasu poświęcasz fortepianowi na dzień?*
(Ile czasu poświęcasz fortepianowi na tydzień?)*
Kto jest / był twoim profesorem?*
Jakie utwory grasz obecnie?*
Jakie utwory masz w swoim repertuarze?*
Jaka jest twoja wiedza teoretyczna na temat techniki pianistycznej? Czy studiowałe(a)ś prace poświęcone temu tematowi?*
Zgadzam się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Użytkowania (OWSU). Proszę wpisać TAK:*
Kod antyspamowy:

OTWÓRZ „Opinie o serwisie internautów i moich uczniów”
ALBO
↓ Najedź kursorem na tekst poniżej ↓
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg