WAŻNA  INFORMACJA 
Poniższy tekst zawiera wiele odsyłaczy (linków) kierujących do informacji uzupełniających. Dla lepszego zrozumienia tekstu polecam nie otwierać ich w trakcie pierwszej lektury , lecz powrócić do nich dla pogłębienia wiadomo-ści po przeczytaniu całego rozdziału.